Komunikacijos

 

 Vandentiekis ir nuotekos plokštuminiame pamate vedžiojama, kai  jau yra supilta ir sutankinta žvyro pagalvė. Prieš vedžiojant vandentiekį ir kanalizaciją pastatui, būtina nužymėti pastato ašis ir paruošti komunikacijų planą. Nuotekos vedžiojamos grunte po būsimu polistirolo sluoksniu,  klojamas vandentiekio įvadas. Vandentiekio atsišakojimai jau klojami tarp armatūrinių tinklų, arba polistirolo sluoksnyje, priklausomai kaip yra suprojektuota. Norint kad komunikacijų išvadai butų kuo arčiau reikiamos vietos, reikalinga kanalizacijos ir vandentiekio schema ir jų nužymėjimas plokštuminiam pamate. Pagal esamas komunikacijas ir reikalingą komunikacijų išvadų aukštį projektuojami inžineriniai  tinklai. Jei miesto komunikacijos toli vandentiekio sistemai įrengimas gręžinys, o kanalizacijos nuotekom montuojami  vietiniai valymo įrenginiai. Pagal esamus statybinius reikalavimus vandentiekį reikia kloti 1,8 m gylyje. Kanalizacijos nuotėkos  iš patalpų išteka  visuomet aukštesnės temperatūros  nei lauko temperatūra kanalizacijos vamzdžius rekomenduojama kloti 0,7-0,8m gylyje.

 


 

Drenažas klojamas per metrą toliau nuo namo pamatų žemiau drenuojamo sluoksnio, kad kuo didesnį vandens perteklių sistema galėtų surinkti. Darbai su komunikacijom tai ne tik trasų tiesimas, pageidautina pasirūpinti ir jų pajungimu.  Jei sklypas miesto teritorijoje, reikėtų pasirūpinti leidimais jungtis prie miesto tinklų, sklypuose kur nėra miesto tinklų reikėtų autonominių, vietinių komunikacijų pajungimu. Jei sklype nera jokio nuolydžio, o miesto komunikacijos toli, montuojamas vandens sodinimo šulinys. Priklausomai nuo grunto parenkamas drenažinis vamzdis su arba be geotektilės, molingam grunte klojamas su kokoso pluoštu dengtas drenažinis vamzdis. Kuo didesnis drenažinis vamzdis tuo didesnį kiekį dregmės gali pašalinti iš grunto. Drenažinio vamzdyno negalima jungti prie kanaliacijos, kadangi susidarys vandens perteklius, tuo labaiu kad bus teršiamas vanduo. Lietaus kanalizacija muotuojama virš drenažinio vamzdžio, uždarais PVC vamzdžiais kad pašalinti staigų lietaus vandens perteklių.